top of page

Gjøken


Har du hørt gjøken? Mange forbinder gjøken med våren og det er nettopp på våren og før St. Hans vi kan høre gjøkens ko, ko. Det er mange spennende myter og overtro knyttet til gjøken. Det er sjelden du får øye på den, men når du hører den er du ikke i tvil.

Jeg hørte på radioen at de trekkfuglene som gjøken benytter som vertsfamilier, var et par dager tidligere med å starte trekket. Det kan få katastrofale resultater. Tidligere har dette vært samkjørt av en eller annen uforklarlig grunn, men nå i de siste årene har det skjedd endringer. Dette betyr at gjøken kommer senere igang med eggleggingen og er ikke klar når vertsfamilien er i gang. Vanligvis sitter gjøken høyt i et tre og følger med på eggleggingen til den vertsfamilien den har sett seg ut. Ved første sjanse, når hunnen forlater redet er gjøken på plass og spiser et av eggene for så å legge sitt eget på denne plassen. Eggene er og har blitt mer og mer like eller tilpasset vertsfamiliens egg. En av vertsfuglene er linerle. I år merket jeg at den var veldig tidlig med å komme hit. Oppdaget den rundt påsketid. Andre fugler som gjøken benytter seg av er lerker og sangere. Gjøken skal nå være oppført som nær truet på rødlisten . Vi får håpe at dette ordner seg slik at vi også videre kan si at vi «gikk en tur på stien og søkte skogens ro, da hørte jeg fra lia en gjøk som gol ko ko».

Gjøken har nesten alltid blitt sett på som en lykkebringer. Hørte du gjøken, måtte du finne treet den satt i og stå eller sette deg ned der mens den gol og så ville du få tre ønsker oppfylt. Hørte du gjøken gale på 1. mai, som i følge primstaven var Gaukmesse var det viktig å legge merke til retningen du hørte lyden fra. Kom lyden sørfra, ville bøndene få godt vær til å så kornet. Hørte du lyden fra øst og eller vest, var det også lykke bringende og man ble spådd hell og lykke om man var på frierferd eller det var snakk om giftermål. Kom derimot lyden fra nord ble det spådd både sykdom og død. Derfor var det også viktig at gjøkuret aldri ble hengt opp på en nordvegg.

Det er merkelig hvordan en fugleart har bestemt seg for å slippe jobben med å oppfostre ungene sine. Når egget er lagt i en annens reir er den fri og frank og klar for å leve livet. Det er ganske rart å tenke på. Lever en gjøk et sorgløst liv? Ingen barn å finne mat til eller gi oppdragelse til. Det som er rart er at dette snakker ingen om. Det viktigste, og som alle vet, er at den fraskriver seg foreldreansvaret. Likevel er instinktene medfødt og når gjøkungen er voksen vet den nøyaktig hva den skal gjøre.

En annen ting som jeg heller ikke har reflektert så mye over tidligere er at etter St. Hans hører man ikke gjøkens ko ko. Gjøken hører jeg mest når jeg er på hytta og der er jeg ofte rundt St. Hans. Dermed har jeg startet med å legge merke til nettopp dette utsagnet. Det stemmer. Jeg har aldri hørt gjøken gale etter dette tidspunktet. Det er bare hannene som galer og da er nok paringstiden over og den ferdig med å gjøre seg til for hunnene.

Et uttrykk som benyttes en del er »din gjøk». Jeg har spesielt hørt det brukt om fotballspillere som skyter i eget mål. Mange bruker nok kommentaren uten å tenke på hva den gjenspeiler. I tillegg har vi fått uttrykket «suppegjøk». Da må det være betegnelsen på en som virkelig roter det til for seg, tenker jeg.

Alle fugler, små de er kommer nu tilbake, gjøk og sisik, trost og stær synger alle dager.... Det er skikkelig aktivt i hager, skog og kratt for tiden og jeg elsker å se og høre på alle fuglene. Der det er mye fugler er det også mindre mygg og andre insekter for det går med store menger til mat til de små. Det er også greit å tenke på.

Ønsker alle en riktig god onsdag og god langhelg til de som har anledning til å glede oss over det.

Siste innlegg
bottom of page