top of page

nlp COACHING

Hva er NLP Coaching?

NLP kan forklares slik:

 N-Nevro gresk ord for neuron som er nervesystemet. Vår adferd har sitt utspring i de nevrologiske prosessene fra våre 5 sanser; syn, lukt, smak, lyd og følelse.

L - Lingvistisk - latin lingua eller language. Vi benytter språket til å organisere våre tanker og vår adferd når vi kommuniserer med andre. Hjelp til å bruke hverdagsspråk til bedre tenkning og mer vellykket adferd.

P - Programming - hvordan de ulike komponentene i et system er organisert for å skape aktivitets- eller adferdsmønster. Du lærer muligheten til å programmere egne tanker og adferd positivt.

NLP er altså psykologi som tar utgangspunkt i disse 3 komponentene slik at vi bevisst kan bruke dem for å "programmere" oss selv gjennom det vi tenker og det vi sier til oss selv.

Ta kontakt om du ønsker en samtale.

bottom of page