top of page
Hva brukes TFT til?

TFT er svært virkningsfullt og gir raske og målbare resultater.

TFT kan benyttes for behanding av fobier, traumer, avhengighet, sinne, stress, depresjon, fysisk smerte, topp prestasjon, noen former for tvang, raseri og panikkanfall, tannlegeskrekk med mer.

Jeg gir deg også råd og hjelp som du kan ta videre og praktisere på deg selv.

Hva er Tankefeltterapi?

TFT er grunnlagt av Dr. Callahan

TFT er en terapeutisk metode som ved stimulering av akupunkturpunkter på kroppen punkterer ubehagelige og uønskede følelser. Forklart på en enkel måte er det tapping med lette dunk på forskjellige punkter, energipunkter på kroppen.

Teorien bak tankefeltterapi er at tanker og følelser er lagret i et felt som oppstår når vi tenker. Feltet er usynlig, men med krefter til å påvirke noe som tyngde og vekt, nemlig hjernen. Dette tankefeltet inneholder frekvenser med all informasjon om de vi tenker på, men, på alle frekvenser kan det oppstå feil, og angst, fobier og depresjoner ser ut til å være frekvensfeil som har oppstått i noen av svingningen i tankefeltet.

Ta kontakt for timebestilling.

tankefeltterapi

bottom of page