top of page

Ord


Ord kan gi deg glede, oppmerksomhet, sorg, tanker, følelser og det meste av det vi kan oppleve. Det er rart å tenke på at ordene kan slenges ut, sies silkemykt, kommanderes, være overraskende eller barnslig. Dialekter og talemåter gjør at vi alle har litt av vår egen måte å utforme ordene på. Ofte tenker vi ikke så mye på hvor stor eller hvilken betydning ordene vi bruker i hverdagen har.

Politikerne har egne kurs for å lære å snakke slik at vi forstår de bedre og at budskapet kommer tydeligere frem. De har ofte egne tilsatte som skriver talene. Noen mumler og det er vanskelig å oppfatte hva de sier. Er det fordi de er usikre eller er det tilhørerne som bør skaffe seg høreapparater? Dersom dialekten er ulik i tillegg, kan det være veldig vanskelig å få med seg budskapet. Da blir det gjerne spørsmål om hva sa du og kan du gjenta et par ganger før du gir deg og finner andre å snakke med.

Skal du gå alene på et arrangement, må du kunne småsnakke om ulike emner. Small talk og mingle er viktige ting å kunne. Som administrasjonsleder var jeg ofte invitert til forskjellige arrangementer og da var mingling en vesentlig ting. Du skulle rusle rundt og snakke med de andre som var tilstede. Jeg har hørt at noen setter opp en liste over ting som de kan småprate om. Det være seg været, skolen eller jobben. Mest vanlig når du treffer en på butikken er å snakke om været før du hører hvordan det står til med vedkommende. Dersom du ikke har så mye å snakke om kan det bli en pinlig og stotrende samtale om alt og ingenting.

Noen personer føler du at du ikke har «kjemi» med og da ønsker du deg bare så langt vekk som mulig. Er du interessert i å presentere deg og opparbeide relasjoner, er det viktig at du utstråler energi og gjerne bringer inn et nytt tema i samtalen. Det er å vise vilje til å være til hjelp til å få samtalen i gang. Mange deler ut visittkort og tenker at nå blir jeg husket, men mange husker bedre samtalen og personen enn et kort og et ansikt.

Noen kan ikke fordra å gå til frisør for da vet de at de må være i snakkemodus. Om de ikke selv snakker så får de spørsmål og må svare. Blir det stille, føler de på den pinlige stillheten og dermed får de helt jernteppe og føler seg helt blanke. Vanligvis er de som jobber tett på andre personer godt vant med å småsnakke så det er sjelden dette oppstår der. Har du vært hos samme frisør noen ganger, husker mange samtalen dere hadde sist og fortsetter der dere slapp den forrige gang. Det året snøen lå her i ca tre måneder, hørte jeg at noen uttalte at nå var de så trøtte av å høre alt snakket om snøen. Hver eneste kunde som kom startet med en kommentar om nettopp dette. Det var rett før hun sa opp jobben.

Ord kan pirre nysgjerrigheten og ord kan sette igang følelser som du ikke trodde du hadde. Det er rart hvordan små ord kan gjøre så store endringer. Det er nok ikke alltid at bare ordene er nok, ofte må stemmen være riktig. Ord kan irritere, virkelig trigge deg til å gjøre det helt motsatte av det du hadde tenkt å gjøre. Ord kan gjøre deg sint så du holder på å sprekke. Ord kan være formanende, virkelig fortelle deg hvordan det skal gjøres og hvor «skapet skal stå». Noen ord bringer latteren frem, andre ord det motsatte.

Ord kan bli til en bok, en novelle eller en roman. Det kan bli fakta eller dikt. Ord kan rime noe de er opptatt av å lære barn i barnehagen og mitt barnebarn på tre år er blitt veldig flink til dette. Det er så morsomt når han finner rimeord til forskjellige ord som vi sier. Det er med på å øke oppmerksomheten på å skille mellom ulike lyder. De lærer bedre på den måten sies det.

Hva skulle vi gjort hvis vi ikke hadde ord? Det er vanskelig å forestille seg. Allerede i Bibelen i Johannes evangeliet 1,1 står det: «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud». Vi har alltid hatt ord og ord er viktig for menneskene. Jeg gleder meg over at jeg kan benytte alle de ordene jeg vil i min hverdag. Det er lettere for meg å forme en setning på papir enn å si den på direkten. Da har du mulighet til å «smake» litt på den før du bestemmer deg. Du har lettere for å få setningen forståelig, enn det er når en ting er uttalt. Husk at alt du sier tar mottakeren til seg på sin måte. Det er utrolig viktig at det du sier blir tolket på den måten du tenkte og hadde til hensikt å si.

Ønsker alle en strålende dag.

Siste innlegg
bottom of page