top of page

Coaching - det er...


De fleste har hørt og vet at idrettsfolk har egne trenere eller coacher. Det er helt og fullt akseptert, men hvorfor trenger andre som ikke trener en coach?

En coach motiverer, de oppmuntrer, de lytter, ved å stille spørsmål, få frem hva klienten egentlig ønsker. I coach undervisningen fikk vi tidlig beskjed om at du skal ikke fortelle klienten din hva han eller hun skal gjøre for da er du en mentor eller en rådgiver, men du skal hjelpe klienten til å finne sin egen vei. Du skal hjelpe frem og være med å utvikle personens fulle potensiale. De fleste vet hva de klarer og mestrer og hvilke ønsker og mål en har satt seg. Det som ofte byr på problemer og utfordringer er å få satt ønskene ut i livet, få frem troen på oss selv og gå for målene sine. Det er litt av det en coach hjelper til med.

Ofte kommer en klient når noe stopper opp. Målene blir ikke nådd, eller målene er for diffuse eller for mange. Klienten forstår ikke hvordan han eller hun skal komme videre i prosessen. Hvilken løsning eller løsninger skal de gå for og hvorfor og vil dette lønne seg i lengden? Noen ganger er det en bedrift som skal innføre endringer og vil ha personalet med på dette.

Når en klient møter opp, er det vanlig å ta en samtale for å kartlegge situasjonen. Det er en del fakta som må på plass. Grunnleggende ting som etiske problemstillinger, men også verdiene må gjennomgås. Man må finne frem til hva som betyr noe for den du skal coache. Teknikkene som benyttes kan være forskjellige og ofte helt individuelle.

Min coach bakgrunn bygger på NLP som har med kommunikasjon og endringer av gamle tankemønster. NLP bygger på en del forutsetninger og en av disse har vært min veiviser gjennom studiet og er det fortsatt. Den lyder slik: «Du har alle de ressurser som skal til for å nå dine mål». Denne grunnleggende forutsetningen er viktig i coachingen. Det betyr at har du satt deg et mål, klarer du å nå det. Du er både ressurssterk, kreativ og en tenkende person og når endringer av gamle tankemønster gjør at dine egne overbevisninger stemmer og er godt forankret, så er du sterk nok til å nå dine mål. Det avgjørende er at ditt indre har troen på deg selv.

Noen trenger å bli coachet for å få troen på seg selv. De har problemer med å stå frem og fortelle noe som de gjerne har jobbet med hele sitt liv og lever og ånder for. Det er «skummelt» å stå frem og fortelle om det samme. Da ser en jo alle de fremmøtte direkte på en og hører alt hva de sier. De kan ikke hjemme seg bort blant folkemengden.

Andre trenger hjelp til å slutte å røyke, mens andre igjen trenger hjelp til å slanke seg. Ofte det er det motivasjon som er den viktigste faktoren og som en ikke klarer å få frem selv når en går i gang med et slikt prosjekt.

En coach er som regel verken en psykolog, filosof, leder eller ekspert innen kommunikasjon. Det er en person som bygger på psykologi og filosofi og som klarer å få andre til tenke selvstendig og til og med berøre, bevege folk slik at de går ut av sine vante spor. Dette gjøres ved å stille spørsmål og klienten er selv den som finner sin egen løsning.

Da håper jeg at alle som lurte på hva en coach er og gjør har fått litt mer forklaring. Jeg er åpen for å hjelpe andre og det som gleder meg mest er når jeg ser at en klient overvinner sine barrièrer og når sine mål. For en seier!

Ønsker alle mine lesere en nydelig regnværsdag.

Siste innlegg
bottom of page