top of page

Plastproblemer


I det siste har jeg sett mange videoer og lest en del som viser hvor galt det står til med vår klode. Havene forsøples av plast og annet som ikke brytes ned i naturen.

Jeg er veldig bevisst på bruk av plast og har for eksempel med egne handleposer når jeg handler matvarer og tar ellers med småting i vesken uten ekstra plastpose. Hjemme sorteres og samles alt plast og det blir hentet av renovasjonen en gang i måneden. Er veldig glad for å bo i en kommune som tar så stort ansvar for miljøet. Men, jeg bruker mye plast, det må jeg innrømme.

Når jeg leser om all forsøplingen i havet, er det ikke bare plastflasker, bæreposer og all annen plast som flyter, men også små nesten usynlige plastpartikler som kommer fra klærne blant annet. Alle klær som inneholder akryl, polyester gir fra seg noe som kalles mikroplast når det blir vasket. Det er mindre enn fem millimeter og kan inneholde skadelige miljøgifter. Denne mikroplasten kommer ved vask av disse plaggene og blir skylt ut med vannet og på grunn av at dette er så små partikler går det rett gjennom de fleste renseanlegg og rett ut i havet.

Det sies at dersom denne trenden fortsetter slik som nå, vil havene inneholde like mye plast som fisk. Verre er det at fisken får i seg disse små partiklene. Som vi vet så er de minste fiskene mat for de større og slik fortsetter det til fiskene ligger på matfatet og vi får selv i oss alle disse mikropartiklene.

På Sotra strandet det en stor og sjelden gåsenebbhval. Hvalen ble gjentatte ganger forsøkt jagd ut på dypet, uten hell. Hvalen kom tilbake, og fordi den var syk så ble den avlivet. Da hvalen ble åpnet fant de over 30 bæreposer inne i magesekken sammen med funn av blant annet sjokoladepapir og brødposer. Fem personer brukte flere timer å fjerne all mikroplasten som lå inne i magesekken. Det er forståelig at hvalen ikke kunne overleve med all den plasten i magen. Den har trolig spist disse posene over lengre tid, som gjorde at magen ble full av plast og hadde vanskelig for å få plass til noe den kunne leve av.

En annen industri som også genererer plast er kosmetikk-industrien. De har små plastkuler i kremene for å oppnå slipeeffekt som i tannkrem og andre kremer som skrubber huden. Dette er er ting som jeg ikke har vært observant på. Jeg trodde de benyttet skall av harde nøtter eller frukter som var knust til å få frem denne effekten. Det var nok tidligere. Det er virkelig synd at plast har blitt så billig at den utkonkurrerer alle andre produkter.

For en tid tilbake hørte vi om plastfiber fra sprøytebetongen fra flere av Statens vegvesens tunnelprosjekter som ender opp langs kysten. Det tok lang tid fra det ble varslet og til de innså at det virkelig kom fra tunnelprosjektene. Det ble forsøkt ryddet, men mye ligger fremdeles igjen rundt om på strendene og alt som har sunket ned i sanden kommer frem litt etter litt avhengig av vind, vær og sjø.

Det er vanskelig å forstå at vi gjør all denne forsøplingen med øynene åpne. Er vi så naive at vi tenker at havene er så store at det merkes ikke? Jeg håper og tror at dersom det blir mer fokus på dette fremover så klarer vi å snu trenden. Forsøk med uttesting av produkter ved hjelp av dyr er slutt så da bør det bli mulig å få en slutt på disse forholdene også for det er oss selv som får lide av våre egne dumheter til syvende og sist.

Tenk på naturen rundt deg og gjør ditt til at vi overleverer kloden slik at de neste generasjoner får det like godt som vi har hatt det.

God helg til alle mine lesere.

Siste innlegg
bottom of page